G-JUDOCLUB
DE BUITELAARS

"Beperking is geen obstakel voor succes"

 (Stephen Hawking)

 
RECENTE BLOG ARTIKELEN
 

VOORSTELLING

G-judoclub de Buitelaars is een open judoclub voor personen met eender welke beperking, uit de Gentse regio en Oost-Vlaanderen, dit zowel voor kinderen vanaf 6 jaar, jongvolwassenen als volwassenen.

DOELSTELLING

Een judoclub als ‘de Buitelaars’ vervult een fundamentele rol in de sportieve vrije tijdsbesteding van onze deelnemers.

In de werking van onze club kunnen we een aantal luiken onderscheiden. Het belangrijkste is uiteraard het judotechnische luik. Immers, het gaat om een sportclub die als eerste doel heeft onze deelnemers sportief te entertainen en ze te begeleiden in het stelselmatig verwerven van een goede judotechniek.

 

WAAR KOMT JUDO VANDAAN?

Een Beetje Geschiedenis...

Op 28 oktober 1860 werd in Mikage (Kobe), Jigoro Kano geboren.

Hij was zeer intelligent maar tenger van lichaamsbouw. Toch wilde hij even sterk worden als zijn medestudenten. Daarom begon hij Ju-jitsu te leren, zo diepgaand zelfs dat op een moment zijn leermeester, Ikobu hem zei ‘Ik heb jou niets meer te leren.’

 
 
IMG_10192.JPG

JUDO EN BEPERKING

Het lijkt niet zo vanzelfsprekend dat we voor onze jongens en meisjes met een beperking judo als sportieve tijdsbesteding voorstellen.


Toch zien we dat steeds meer organisaties, instellingen en valide judoclubs de stap wagen en een afdeling G-judo uitbouwen, hetzij op zichzelf bestaand (cfr De Buitelaars) hetzij ingebed in de sportwerking van een instelling of valide club.

CLUBWERKING

Het judo-luik is uiteraard het belangrijkste aspect maar ook het sociale luik en een bredere ontspanningssfeer 

zijn een belangrijk onderdeel binnen de ruimere organisatie.
Er zijn dus ook tal van nevenactiviteiten waar JC De Buitelaars mee in participeren.

WERKINGPRINCIPES

Ons moto is: "Normaal waar het kan, aangepast waar het moet"
Daarbij is het zeer belangrijk dat we rekening houden met wat ze kunnen en vooral 'aankunnen', dat we niet gaan overvragen, dat we niet aan een soort “normalisatieterreur” gaan doen...

Zoals in een valide judoclub vormen de trainingen het meest wezenlijke onderdeel van het judoaanbod.We trainen zowel (bewegings)-recreatief als judocompetitief, afhankelijk van de globale judo-inzet en evolutie van de judoka. Bij beide groepen wordt heel veel aandacht besteed aan de didactische en de methodische kant van de judotechniek.

TRAININGEN

Onze judoka's leren heel wat judovaardigheden. Daarvoor komen ze regelmatig naar de training.

Hun evolutie in judokunde wordt weergegeven door de verschillende kleuren gordels: geel, oranje, groen, blauw, bruin, zwart.

GORDELVERHOGING

Een essentieel deel van judo beoefenen bestaat uit zich meten met een partner in een (speciale) wedstrijdsetting. Het 'leren' deelnemen aan een tornooi is bij de Buitelaars een integraal deel van het judoaanbod. Immers, zich geplaatst weten tegenover een vreemde partner en scheidsrechter, er helemaal 'alleen' moeten voor gaan kan voor onze judoka's in het begin erg stresserend zijn. Daarom leren we hen tijdens de trainingen om de situatie rustig in te schatten en 'hun best te doen', elk met zijn eigen mogelijkheden. En in de club kan dat nog in de erg beschuttende sfeer.

TORNOOIEN

NEVENACTIVITEITEN

Het judo-luik is uiteraard het belangrijkste maar het ingebed zijn in een ruimere organisatie brengt met zich mee dat er tal van (neven)activiteiten zijn waar JC De Buitelaars mee in participeren.

We hebben het over het sociale luik en bredere ontspanningssfeer. We denken bijvoorbeeld aan uitstappen, wandelen, tornooien op verplaatsing waar dan toch telkens weer het randgebeuren voor onze mensen zo belangrijk blijkt te zijn, jaarlijks de ‘kip aan het spit’, het verwenweekend, het sinterklaasfeest, de nieuwjaarsreceptie, enz.

 

BEZIELERS

IN MEMORIAM

 

JAN TUSSCHANS

40 JAAR VOORZITTER  
MEDE OPRICHTER
(OVERLEDEN 2015)

CECILE SNIJDERS

PR-MEDEWERKER
(OVERLEDEN 2015)

RUDOLPHE SERREYN

EREPROFESSOR DOCTOR
PR-MEDEWERKER
(OVERLEDEN 2017)

©2018 BY G-JUDOCLUB DE BUITELAARS. PROUDLY CREATED BY PURPLE SNOW PRODUCTIONS