top of page
tornooien banner test6.jpg

Tornooien

Een essentieel deel van judo beoefenen bestaat uit zich meten met een partner in een (speciale) wedstrijdsetting. In het 'gewone' judo gebeurt dit op basis van gordels en gewicht van de judoka. Er gelden hieromtrent heel nauwe regels.

In het G-judo gelden deze regels slechts gedeeltelijk. Immers, de gordeltoekenning is niet zo strikt en ook het gewicht en geslacht spelen een iets mindere rol. Belangrijker is het niveau van de judoka.

Uiteraard is er de regelgeving omtrent tornooien. Hierbinnen willen we niet of slechts minimaal afwijken van het 'gewone' systeem. Dus zowel voor de entourage (zaalordening, arbitrage, prijsuitreiking, regels inzake tijdopnemen, enz.) als de kampen zelf zal men bij de G-judotornooien weinig andere dingen zien dan men op tornooien voor valide judoka's ziet.

Het 'leren' deelnemen aan een tornooi is bij de Buitelaars een integraal deel van de judotrainingen. Immers, zich geplaatst weten tegenover een vreemde partner en scheidsrechter, er helemaal 'alleen' moeten voor gaan kan voor onze judoka's in het begin erg stresserend zijn. Daarom leren we hen tijdens de trainingen om de situatie rustig in te schatten en 'hun best te doen', elk met zijn eigen mogelijkheden.

En in de club kan dat nog in de erg beschuttende sfeer.

Niveaus

IMG_20190223_1043442_edited.jpg
TORNOOIEN

Er bestaan 5 niveaus. Deze 5 niveaus worden gevormd door de vergelijking van het technisch niveau van de judoka met een reguliere wedstrijd gerichte judoka (niveau 1) of een reguliere recreatieve judoka (niveaus 2-5)  

Door het grote niveauverschil binnen niveau 1 en 2 krijgt niveau 1 een nieuwe uitleg.  Uit oogpunt van veiligheid mag een judoka van niveau 1 enkel uitkomen tegen een andere judoka van niveau 1. Uitzondering: een wedstrijdleiding kan in overleg met de desbetreffende coach besluiten om een judoka van niveau 2 uit te laten komen in een poule van niveau 1. De veiligheid staat echter altijd voorop.  

 

Definitie recreatieve en reguliere wedstrijd judoka 

  • Een reguliere recreatieve judoka is een judoka die 1 á 2 keer in de week voor recreatieve of educatieve doeleinden aan de training deelneemt, maar niet aan competitie deelneemt. 

  • Een reguliere wedstrijdjudoka is een judoka die meerdere malen per week traint en veelvuldig aan judotoernooien deelneemt. 

NIVEAU 1

Een niveau-1 judoka kan zeker Shiai maken met een reguliere wedstrijd judoka. Deze judoka is zeer snel en krachtig en heeft een instinctief, uitstekend reactievermogen. Hij heeft een sterk judogevoel met een goed strategisch inzicht. Deze judoka heeft een dermate minimale beperking.  Tot dit niveau behoren over het algemeen de sociaal- of licht lichamelijk beperkte judoka's, VI en dove judoka's en een enkele verstandelijk beperkte judoka die het niveau 2 is ontstegen.  

NIVEAU 2

 

Een niveau-2 judoka kan randori maken met een recreatieve judoka.

Deze judoka is snel/krachtig en hij heeft een goed reactievermogen maar is meestal iets te laat met reageren.

Hij heeft een goed judogevoel, maar vaak geen strategie. 

NIVEAU 3

Een niveau-3 judoka kan speels randori maken met een recreatieve judoka.

Deze judoka is redelijk snel/krachtig en heeft een redelijk reactievermogen maar is vrijwel altijd te laat met reageren.

Bij deze judoka zie je vaak dat de strategie in het herhalen van dezelfde worp ligt.

Hij heeft een redelijk judogevoel.

NIVEAU 4

 

Een niveau-4 judoka kan speels stoeien met een andere judoka van hetzelfde niveau. Hij heeft een slecht reactievermogen.

Het enige judogevoel bestaat uit het naar de grond brengen en het aanleggen van een houdgreep.

Hij heeft een matig tot zwak judogevoel. 

NIVEAU 5

Een niveau-5 judoka kan onder begeleiding speels stoeien met een andere judoka van hetzelfde niveau.

Deze judoka is erg passief of reageert heel traag. Hij moet constant gestimuleerd worden om actie te ondernemen.

Ligt hij eenmaal in een houdgreep dan laat de reactie om zich te bevrijden lang op zich wachten. Deze judoka heeft praktisch geen judogevoel.  

NIVEAUS
REGLEMENT

Reglement

Klik hier om het G-judowedstrijdreglement te zien

FOTO'S

Tornooien foto's

bottom of page