top of page

Cookiebeleid website www.debuitelaars.eu

Zoals vereist door artikel 129, 1° van de Wet elektronische communicatie van 13 juni 2005 wil G-judoclub De Buitelaars de bezoekers van haar website informeren over het gebruik van cookies.

Deze cookieverklaring moet samen gelezen worden met onze privacyverklaring.

De website www.debuitelaars.eu is eigendom van G-judoclub De Buitelaars.

Contactgegevens
G-JUDOCLUB DE BUITELAARS

Zetel: Zandvleuge 116, 9900 Eeklo

Emailadres: info@debuitelaars.eu

Telefoon: 093770794

Contactpagina website: www.debuitelaars.eu

Cookies met een laag risico

Onze website www.debuitelaars.eu  maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze bevatten informatie zoals bijvoorbeeld de taalvoorkeur van de surfer , zodat hij die informatie niet opnieuw moet ingeven bij een volgend bezoek aan dezelfde website. Sommige cookies zorgen ervoor dat een website grafisch netjes verschijnt, andere dat een websiteapplicatie correct werkt.

Cookies kunnen zowel door G-judoclub De Buitelaars zelf geplaatst worden ("first party cookies") maar ook door derden ("third party cookies"). In dat laatste geval worden bepaalde gegevens door het gebruik van onze website aan derden verzonden.

Cookies worden soms tijdelijk geplaatst, tot u de browser afsluit ("sessie cookies") en soms permanent, tot u ze zelf verwijdert ("persistent" cookies).

Welke cookies worden gebruikt bij uw bezoek aan onze website?

 • Functionele cookies
  Dit zijn cookies die geen persoonsgegevens registreren, maar wel noodzakelijk zijn om er voor te zorgen dat de website naar behoren functioneert, en u onze website dus op een nuttige manier kan gebruiken.

 • Analytische cookies
  Deze cookies geven ons meer inzicht in de manier waarop u onze website gebruikt, zodat wij onze website steeds beter kunnen vormgeven. Ook deze cookies bevatten geen individuele persoonsgegevens, maar houden enkel informatie op algemene schaal bij.

 • Tracking cookies
  Het gaat voornamelijk om sociale plug-ins die mogelijks door derden worden geplaatst. Sociale plug-ins maken het onder meer mogelijk om de inhoud van de Website te delen via social media ( denk bijvoorbeeld aan de ‘Like- knop’ van Facebook).

 • Third Party Cookies
  Voor de cookies die derde partijen plaatsen alsook de mogelijke gegevens die zij daarmee verzamelen, verwijzen wij naar de verklaringen die deze partijen op hun eigen websites daarover verstrekken. Wij vervullen immers geen rol bij de verzameling en verwerking van gegevens die op basis van deze third party cookies geschieden, noch slaan we die informatie op, noch verwerken we ze.

Cookies uitschakelen

U bent als bezoeker van onze website niet verplicht om cookies te aanvaarden. U kunt onze website blijven bezoeken en gebruiken, ook als u cookies heeft uitgeschakeld. Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet of niet naar behoren zult kunnen gebruiken.

Als u niet wilt dat onze website cookies op uw computer plaatst, kunt u dit uitschakelen in uw browser via de browserinstellingen:

Hou er wel rekening mee dat wanneer u cookies uitschakelt de grafische elementen van de website misschien zullen wijzigen, of dat u bepaalde applicaties niet zult kunnen gebruiken. Hieronder vindt u een gedetailleerde lijst van alle soorten cookies die wij op onze websites gebruiken.

Rechten met betrekking tot deze cookies

Uitschakelen van de cookies

U kan zoals hierboven aangehaald de cookies steeds uitschakelen via uw browserinstellingen.

Cookies met persoonsgegevens

Indien het betrokken cookie een persoonsgegeven bevat, zoals uw IP-adres, dan kan u de volgende rechten uitoefenen, door een eenvoudige vraag aan G-judoclub De Buitelaars.

 • Recht van inzage
  U heeft het recht om ons te vragen of wij gegevens van u verwerken, en wanneer dat het geval is, om inzage te krijgen in die gegevens.

 • Recht op rectificatie
  U heeft het recht om bij eventuele onjuiste gegevens, een onmiddellijke rechtzetting te vragen, of onvolledige gegevens aan te vullen.

 • Recht op gegevenswisseling
  U heeft het recht om zonder onredelijke vertraging persoonsgegevens te laten wissen indien:

  • de verwerking van die gegevens niet langer noodzakelijk is voor het doeleinde waarvoor ze door G-judoclub De Buitelaars werden verzameld;

  • u een gegeven instemming heeft ingetrokken;

  • u bezwaar maakt tegen de verdere verwerking;

  • de persoonsgegevens onrechtmatig door G-judoclub De Buitelaars worden verwerkt;

  • dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

  • de persoonsgegevens verzameld zouden zijn in verband met een aanbod van diensten van de informatiemaatschappij aan een kind ( jonger dan 13 jaar).

 • Recht op beperking van de verwerking
  U heeft het recht om een beperking van de verwerking te verkrijgen indien u de juistheid van de persoonsgegevens waarover wij beschikken betwist, de verwerking onrechtmatig is en u zich tegen het wissen van de persoonsgegevens verzet, G-judoclub De Buitelaars deze gegevens niet meer nodig heeft terwijl u deze gegevens wel nog nodig heeft voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, of in afwachting van een antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van G-judoclub De Buitelaars zwaarder doorwegen dan die van u indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking op grond van ons gerechtvaardigd belang.

 • Recht op overdraagbaarheid
  U heeft het recht ons te vragen e persoonsgegevens die wij van u hebben verkregen, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen, indien de verwerking door G-judoclub De Buitelaars berust op uw toestemming of de verwerking via geautomatiseerde procédés wordt verricht.

Inbreuk in verband met uw persoonsgegevens

G-judoclub De Buitelaars stelt alles in het werk om de persoonsgegevens die wij verwerken te beschermen tegen verlies, misbruik of vervalsing. Indien zich toch een inbreuk zou voordoen op uw persoonsgegevens, en deze inbreuk een hoog risico inhoudt voor uw rechten en vrijheden, zal G-judoclub De Buitelaars u onverwijld op de hoogte stellen van deze inbreuk of lek, onder voorwaarden bepaald in de AVG.

Klachten

Moest u toch om gelijk welke reden een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u zich wenden tot Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

(Drukpersstraat 35, 1000 Brussel - commission@privacycommission.be).

bottom of page