top of page

Geel, Oranje, Groen 

5DE KYU                         4DE KYU                             3DE KYU

Het examen voor gele, oranje en groene gordel + de tussenstappen wordt binnen de club afgenomen. Het evaluatiesysteem is een combinatie van de regelgeving van de Vlaamse Judofederatie en Parantee met een eigen differentiatie van judovaardigheden, aangepast aan de mogelijkheden van onze judoka's.

 

Een aantal algemene vaardigheden die stelselmatig geëvalueerd worden tijdens de verschillende proeven, moeten verworven zijn binnen deze graden:

 • Het juist knopen van de gordel en het juist
  dragen van de kledij

 • Groeten (stand en geknield

 • Kumi-kata (verschillende vormen)

 • Partner uit evenwicht brengen
  (naar achter, naar voor en zijwaarts)

 • Ebi-beweging

 • Koprol en judokoprol

 • Bijtrekpas in verschillende richtingen

 • Controle nemen en behouden

 • Uchi komi

 • Kakari-Geiko

 • Randori (ne waza en tachi waza)

 • Begrippen hajime, matte, ne waza, tachi waza,
  randori, ukemi, ...

 • Elementaire wedstrijdregels
  (positionering op de mat, wedstrijdprocedures)

 

Per gordel dienen gekend te zijn:

 • 2 rechtstaande technieken
  naar keuze uit module 1: rechtstaande technieken),

 • 2 grondtechnieken
  (naar keuze uit module 2: grondtechnieken) en

 • 1 ukemi (in stand)Naar keuze uit module 1:ukemi's

 

Zie keuzelijst Modules.(ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

 

Deze technieken dienen steeds te verschillen van de technieken getoond bij een vorige graad.

Er kan gekozen worden uit items uit 3 modules, beschreven in gordelverhoging, algemeen.

 

Dus, na het examen van groene gordel dienen 6 grondtechnieken, 6 rechtstaande technieken en 3 ukemi’s bevraagd en geslaagd te zijn, dit naast bovenbeschreven algemene vaardigheden. Zie keuzelijst ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.

 

Vereiste aantal aanwezigheden:

IMG_0705_edited.jpg

GELE 

GORDEL

 • 1ste streepje geel: 15 (duidelijkheid niveau)
   

 • 2de streepje geel: 20
   

 • Halve gordel geel: 20
   

 • Gele gordel: 25

ORANJE

GORDEL

 • 1ste streepje oranje: 30
   

 • 2de streepje oranje: 30
   

 • halve gordel oranje: 30
   

 • Oranje gordel: 30
   

GROENE

GORDEL

 • 1ste streepje groen: 40
   

 • 2de streepje groen: 40
   

 • Halve gordel groen: 40
   

 • Groene gordel: 40
   

GEEL, ORANJE,GROEN
IMG_20190223_1043442.jpg

Examen Programma

   Blauw   

2DE KYU

Voor blauwe gordel zal de judoka een groter pakket van technieken dienen te kennen dan dit voor gele, oranje en groene gordel het geval was. Op de fiche van de judoka staan de 6 rechtstaande, 6 grondtechnieken en de 3 ukemi's geduid.

Voor het examen blauwe gordel moet de judoka een niet vooraf afgesproken techniek demonstreren uit de technieken die afgelegd werden tijdens de vorige examens (technieken geel, oranje en groen op de fiche).

 

Enkele nieuwe technieken komen erbij:

Module 1: Nage Waza

Ukemi’s

Alle ukemi’s in verplaatsing en in verschillende

richtingen rechts OF links naar keuze).

 

Rechtstaande technieken

De 6 aangeleerde technieken van de vorige

graden kennen.De jury bevraagt 3 willekeurige

technieken uit deze lijst.Technieken in verplaatsing

uitvoeren in 1 richting naar keuze.

Nieuw:

 • 1 schakel (combinatie) van een techniek naar keuze
  (keuze uit deze 6 technieken)

 • 1 overname van een techniek naar keuze
  (keuze uit deze 6 technieken)

 

Zie keuzelijst modules 
(ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

 

Module 2: Katame Waza

De 6 aangeleerde grondtechnieken van de

vorige graden kennen.

De jury bevraagt 3 willekeurige technieken

uit deze lijst.

Nieuw:

 • 1 inkomtechniek: naar houdgreep naar keuze

 • 1 verdedigingstechniek: naar houdgreep naar keuze

 

Zie keuzelijst modules 
(ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

 

Module 3: Kata

Kata: 1 reeks nage no kata
(keuze tussen koshi waza of ashi waza).

Uitvoering enkel als tori.

Vereiste aantal trainingen:

WP_20160528_001.jpg

BLAUWE

GORDEL

 • 1ste streepje blauw: 50
   

 • 2de streepje blauw: 50
   

 • Halve gordel blauw: 75
   

 • Blauwe gordel: 100

BLAUW
BRUIN

   Bruin   

1STE KYU

Het examen voor bruine gordel wordt afgenomen door een centrale examenjury. Dit op een voor iedereen centrale locatie, Vlaanderenbreed. De examenjury is samengesteld uit personen die ervaring hebben in de G judo.
 
Wanneer de judoka er klaar voor is, wordt er een officiële aanvraag voor het examen ingediend. De trainer stuurt de fiche van de vorige graden geel tot en met blauw mee bij deze aanvraag. Hierbij worden de 8 gekende rechtstaande technieken opgegeven alsook de 8 gekende houdgrepen. Duidelijk aanduiden welke de nieuwe worpen zijn.
 
De trainer-coach mag de gevraagde beweging inleiden. Dit mag echter geen demonstratie zijn van de volledige techniek. 
De 3 modules kunnen afgelegd worden in volgorde naar keuze en dit in 2 stappen: 

 

 • Module 1 en module 3 samen

 • Module 2
   

In de aanvraag moet de keuze duidelijk gemaakt worden. Daar kan niets meer veranderen. 
De judoka moet voor elke module slagen. Na het slagen voor de 3 modules wordt de bruine gordel, samen met diploma, officieel door de examenjury overhandigd.

Module 1: Nage Waza

Ukemi’s
Alle ukemi’s, ook in verplaatsing en in verschillende richtingen (rechts EN links).
 
Rechtstaande technieken
De 6 aangeleerde technieken van de vorige graden + 2 nieuwe technieken.
De jury bevraagt de 2 nieuwe technieken + 2 van de vroeger aangeleerde technieken.
Technieken in verplaatsing uitvoeren en in verschillende richtingen.


Nieuw:

 • 2 schakels van 2 technieken naar keuze (2 keuzes tussen de 8 technieken)

 • 2 overnames van 2 technieken naar keuze (2 keuzes tussen de 8 technieken)

 
Zie keuzelijst  modules (ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

 

Module 2: Katame Waza

De 6 aangeleerde technieken van de vorige graden + 2 nieuwe technieken = samen 8 grondtechnieken.

De jury bevraagt de 2 nieuwe technieken + 2 van de vroeger aangeleerde technieken.

Nieuw:

 • 2 inkomtechnieken: verschillende beginposities en naar (keuze)houdgreep

 • 2 verdedigingstechnieken: verschillende beginposities en naar (keuze)houdgreep

 

Zie keuzelijst modules (ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

 

Module 3: Kata

 

Kata: 1 reeks nage no kata: keuze tussen te waza, koshi waza of ashi waza. We nemen bij voorkeur dezelfde kata als bij examen van blauw maar nu zowel als uke EN tori!

WP_20160528_021.jpg

  Zwart  

1STE DAN

Het examen voor zwarte gordel wordt afgenomen door een centrale examenjury. Dit op een voor iedereen centrale locatie, Vlaanderenbreed. De examenjury is samengesteld uit personen die ervaring hebben in de G judo.
 
Wanneer de judoka er klaar voor is, wordt er een officiële aanvraag voor het examen ingediend. De trainer stuurt de fiche van de vorige graden geel tot en met blauw mee bij deze aanvraag. Hierbij worden de 8 gekende rechtstaande technieken opgegeven alsook de 8 gekende houdgrepen. Duidelijk aanduiden welke de nieuwe worpen zijn.
 
De trainer-coach mag de gevraagde beweging inleiden. Dit mag echter geen demonstratie zijn van de volledige techniek. 
De 3 modules kunnen afgelegd worden in volgorde naar keuze en dit in 2 stappen: 

 

 • Module 1 en module 3 samen

 • Module 2
   

In de aanvraag moet de keuze duidelijk gemaakt worden. Daar kan niets meer veranderen. 
De judoka moet voor elke module slagen. Na het slagen voor de 3 modules wordt de zwarte gordel, samen met diploma, officieel door de examenjury overhandigd.

WP_20160528_021 - kopie.jpg
foto Leen.jpg

Module 1: Nage Waza

Ukemi’s
Alle ukemi’s, ook in verplaatsing en in verschillende richtingen (rechts EN links).
 
Rechtstaande technieken
De 6 aangeleerde technieken van de vorige graden + 2 nieuwe technieken.
De jury bevraagt de 2 nieuwe technieken + 2 van de vroeger aangeleerde technieken.
Technieken in verplaatsing uitvoeren en in verschillende richtingen.


Nieuw:

 • 2 schakels van 2 technieken naar keuze (2 keuzes tussen de 8 technieken)

 • 2 overnames van 2 technieken naar keuze (2 keuzes tussen de 8 technieken)

 
Zie keuzelijst  modules (ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

Module 2: Katame Waza

De 6 aangeleerde technieken van de vorige graden + 2 nieuwe technieken = samen 8 grondtechnieken.

De jury bevraagt de 2 nieuwe technieken + 2 van de vroeger aangeleerde technieken.

Nieuw:

 • 2 inkomtechnieken: verschillende beginposities en naar (keuze)houdgreep

 • 2 verdedigingstechnieken: verschillende beginposities en naar (keuze)houdgreep

Zie keuzelijst modules (ukemi's, rechtstaande en grondtechnieken.)

Module 3: Kata

Kata: 2 reeksen nage no kata: keuze tussen te waza, koshi waza of ashi waza. We nemen bij voorkeur een andere kata als bij examen van bruin en zowel als uke EN tori!

ZWART
MODULES

Modules

bottom of page