Waar komt judo vandaan?

JUDO HEEFT ZICH ONTWIKKELD UIT HET JU-JITSU OF JU-JUTSU.

Op 28 oktober 1860 werd in Mikage (Kobe), Jigoro Kano geboren.

Hij was zeer intelligent maar tenger van lichaamsbouw. Toch wilde hij even sterk worden als zijn medestudenten. Daarom begon hij Ju-jitsu te leren, zo diepgaand zelfs dat op een moment zijn leermeester, Ikobu hem zei ‘Ik heb jou niets meer te leren.’

In het oude Japan hadden we naast de ‘gewone’ burgers, die geen wapens mochten dragen, de ‘zwaardvechters’ of samoerai. Zij mochten 2 zwaarden  dragen en zij beoefenden het ju-jitsu. Wanneer in een gevecht de samoerai ontwapend werd moest hij met de blote vuist verder strijden. Het is vooral het streven om dit ‘ongewapend vechten’ zo efficiënt mogelijk te kunnen uitvoeren dat de basis vormde van het ju-jitsu. Om zich te bekwamen in deze ‘activiteiten’  bestonden er speciale krijgsscholen.

1868 betekende het einde van van dit ‘oude’ Japan. Er veranderde nogal wat. De samoerai mochten geen wapens meer dragen en de  krijgsscholen kregen geen centen meer. Dit betekende dat men het ju-jitsu scholen voor iedereen, die betaalde, moest openstellen.

Waar komt dan het judo vandaan?

In 1882 opende Jigoro Kano zijn eigen school: De KODOKAN en onderwees er zijn eigen judo-methode.

Judo kende een moeilijke start. Het werd immers vereenzelvigd met het ji-jitsu dat in verval geraakt was. Ook door de ‘gevestigde’ ji-jitsu-scholen werd het judo bekampt en geminimaliseerd. De grote doorbraak evenwel komt er in 1886. Tijdens een door de stedelijke politie van Tokio georganiseerd tornooi won de KODOKAN erg overtuigend van de JI-JITSU-school.

Judo is gebaseerd op 2 pijlers die de ganse filosofie uitmaken:

  • Seiryoku Zenyo: maximale doeltreffendheid met minimum aan inspanning

  • Jita Kyoei: Voorspoed en algemeen welzijn.

Dit betekent dan eigenlijk door een spel van aanval en verdediging en in een relatie tot een partner zijn eigen lichaam en geest ontwikkelen en daardoor zichzelf vervolmaken tot een harmonisch wezen en aldus bij te dragen tot de voorspoed voor alle mensen.

©2018 BY G-JUDOCLUB DE BUITELAARS. PROUDLY CREATED BY PURPLE SNOW PRODUCTIONS