Judo en beperking

Het lijkt niet zo vanzelfsprekend dat we voor onze jongens en meisjes met een beperking judo als sportieve tijdsbesteding voorstellen. Toch zien we dat steeds meer organisaties, instellingen en valide judoclubs de stap wagen en een afdeling G-judo uitbouwen, hetzij op zichzelf bestaand (cfr De Buitelaars) hetzij ingebed in de sportwerking van een instelling of valide club.
 

Immers, in de praktijk blijkt dat juist onze sporters met hun fysieke en mentale mogelijkheden en beperktheden, hun eigen aanspreekbaarheid, hun sociale vaardigheid door de judosport intens worden aangesproken. Ieder gaat, vanuit zijn eigen mogelijkheden, de ander ontdekken en via deze relatie zichzelf ontwikkelen. Het verschil aan mogelijkheden tussen de judoka's is dan eerder een verrijking.

‚Äč

Het feit dat judo een contactsport is, is hier niet vreemd aan.
 

We hebben gekozen voor de principes van normalisatie, integratie (inclusie) en emancipatie.

Denken vanuit deze visie houdt in dat we kiezen voor een werking die zo dicht mogelijk de werking van een doorsnee judoclub benadert, zowel op het judotechnische - als het organisatorisch-adminstratieve vlak en alle ‘nevenaktiviteiten’. 

 

We willen in geen geval een uitzonderingssituatie creëren. Het houdt in dat we zo normaal mogelijk doen. Echter, voor een aantal aspecten moeten we sporttechnisch en administratief rekening houden met het feit dat onze judoka's een beperking hebben.

 

Ons moto is: "Normaal waar het kan, aangepast waar het moet"

Daarbij is het zeer belangrijk dat we rekening houden met wat ze kunnen en vooral 'aankunnen', dat we niet gaan overvragen, dat we niet aan een soort “normalisatieterreur” gaan doen....

©2018 BY G-JUDOCLUB DE BUITELAARS. PROUDLY CREATED BY PURPLE SNOW PRODUCTIONS