Doelstelling

G-JUDOCLUB DE BUITELAARS

Een judoclub als ‘de Buitelaars’ vervult een fundamentele rol in de sportieve vrije tijdsbesteding van onze deelnemers.

In de werking van onze club kunnen we een aantal luiken onderscheiden. Het belangrijkste is uiteraard het judotechnische luik. Immers, het gaat om een sportclub die als eerste doel heeft onze deelnemers sportief te entertainen en ze te begeleiden in het stelselmatig verwerven van een goede judotechniek.

Deze bezorgdheid houdt in dat de club ook een instantie wil zijn die judo voor onze jongens en meisjes met een beperking overal in het Vlaamse land wil promoten.

Werken binnen een dergelijke setting vereist dat we ons voortdurend blijven bekwamen en onze werking in vraag stellen. Als dusdanig staat de club open voor wetenschappelijke onderzoeksprojecten.

Daarnaast worden er vanuit de club, mede door het engagement van een aantal bestuursleden allerhande nevenactiviteiten georganiseerd. Ze geven vorm aan het sociale, integratieve aspect, dat wij uitermate belangrijk vinden.  

Zowel landelijke samenwerking als samenwerking met andere Europese clubs is een noodzaak geworden. Het Europees consortium dat nu bestaat kan daar een voorbeeld van zijn.

Belangrijk voor het uitbouwen van een goede werking is een gezonde financiële situatie.

©2018 BY G-JUDOCLUB DE BUITELAARS. PROUDLY CREATED BY PURPLE SNOW PRODUCTIONS